-
Behandelingen
 
 
ALGEMENE EN ORTHOPEDISCHE KINESITHERAPIE
 
Dit omvat algemene revalidatie na arm-en beenletsels, zoals voorste kruisbandreconstructies, plaatsing van protheses, herstel na botfracturen,...
Maar eveneens aanleren van oefeningen ter verbetering van evenwicht, coordinatie, houdingscorrectie, rugscholing,...
 
 
MANUELE THERAPIE
 
Hierbij gaan we na een grondig houdingsonderzoek, functiestoornissen zoveel mogelijk proberen op te heffen door gebruik te maken van mobilisatie-en manipulatietechnieken, manuele tracties en weke-delentechnieken.
 
 
MANUELE LYMFEDRAINAGE AD MODUM  LEDUC en VODDER
 
Manuele lymfedrainage is een zachte massagetechniek met als doel de circulatie van lymfevocht doorheen het intacte lymfesysteem en aanmaak van secundaire lymfebanen te gaan stimuleren.
 
 
BANDAGEREN MET COBANBANDEN EN SILWRAPS
 
Deze bandagetechnieken worden gebruikt om bijkomend na een manuele lymfedrainage de omvang van een arm of een been met oedeem zo snel en efficient mogelijk te gaan reduceren.
(aankoop Silwrap via www.caroskin.com/nl )


 
 ONCOLOGISCHE REVALIDATIE NA MASECTOMIE met of zonder okselklierontruiming
 
Naast het toepassen van manuele lymfedrainages, wordt  getracht het littekenweefsel zo soepel mogelijk te maken en fibroseringen tegen te gaan dmv diepe bindweefseltechnieken.  Het aanleren en uitvoeren van mobiliserende oefeningen zorgt ervoor dat de arm-en rompmobiliteit zoveel mogelijk wordt hersteld.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een aangepast individueel oefenprogramma op te stellen teneinde de algemene uithouding na chemotherapie en bestralingen te verbeteren.
 
 
RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE
 
Door middel van auscultatie, tappotage-en vibratietechnieken, autogene drainage, ademhalingsoefeningen en expectoratietechnieken worden patienten met aandoeningen van de luchtwegen zoveel mogelijk ontlast.
 
Bij baby's en kleine kinderen worden bijkomend neusspoelingen uitgevoerd met fysiologisch serum teneinde de bovenste luchtwegen zo vrij mogelijk te maken.
 
 
CARDIALE REVALIDATIE
 
Na een hartingreep wordt eerst en vooral aandacht gegeven aan het terug aanleren van een correcte ademhalingstechniek. Nadien worden houdingscorrigerende oefeningen aangeleerd en een individueel opbouwend programma overlopen teneinde de algemene uithouding en conditie te verbeteren.

 
VESTIBULAIRE KINESITHERAPIE
 
Voor patienten met klachten van Benigne Positionele Vertigo en andere evenwichtsstoornissen worden dmv een aantal erkende valmanoeuvres en habituatie-oefeningen klachten zoals duizeligheid en misselijkheid verholpen.
 
 
PRE-EN POSTNATALE KINESITHERAPIE
 
Prénatale kinesitherapie bestaat uit drie voorbereidende individueel gegeven lesjes:
 
-les 1: algemene uitleg over de arbeid en de bevalling- aanleren van aangepaste ademhalingstechnieken
-les 2: algemene uitleg over bekkenbodem, het knipje en bekkenbodemproblematieken - aanleren van bekkenbodemoefeningen in verschillende houdingen
-les 3: les samen met partner, herhalen van de ademhalingstechnieken - aanleren van verschillende arbeidshoudingen- aanleren van perstechniek
 
Postnatale kinesitherapie
 
-herhalen en verder opbouwen van de bekkenbodemoefeningen
-opbouwen van buikspieren-bilspieren-beenspieren
-aanleren van algemene rugstabilisatie
-aanleren van adequate hef-en tiltechnieken
-algemene reconditionering
 
 
BINDWEEFSELMASSAGE
 
Bindweefselmassage is een therapeutische massagemethode waarbij men verstoorde organen, lichaamsdelen en lichaamsfuncties gaat ontstoren dmv massagetechnieken van de huid, spieren, periost en wervelkolom.

Deze behandeling wordt oa. toegepast bij patiënten met CVS, Fibromyalgie, migraine,...


ERGON FASCIA/ ZACHT WEEFSEL MOBILISATIETECHNIEK
                           ( www.ergontechnique.com)

Door gebruik te maken van de ERGON tools zijn we in staatom extreem gevoelige myofasciale zones vast te stellen en  de beweeglijkheid en ROM van de gewrichten te herstellen door losmaking van verklevingen, herstel van normaal glijden van fasciale lagen en verminderen van spierspasmen en pijn. 

Enkele voorbeelden:

  • losmaken van littekenweesfel
  • stimulatie van collageenvezels
  • herstel van elasticiteit van bind-spierweefsels
  • stimulatie van de bloedtoevoer in de pijnlijke zones
  • verbeteren van de lymfestroom en veneuze terugstroom
  • verminderen van pijn en spierspasmen
  • algemeen versnellen van het genezingsproces na trauma
  • gericht behandelen van tendinose/ overbelastingsletsels
  • ...


 
 
 
DORN -en BREUSS WERVEL-en MASSAGETHERAPIE

De Dorntherapie is een zachte wervel-en gewrichtsbehandeling, die klachten die voortkomen uit scheefstaand van bekken en wervels op een éénvoudige manier oplost. Dmv het geven van een manuele therapeutische druk in combinatie met een dynamische been-of armbeweging van de patiënt worden de posities van wervels en gewrichten gecorrigeerd. Daarnaast wordt er heel veel belang gehecht aan het aanleren van thuisoefeningen die de patiënt dagelijks voor het slapengaan dient uit te voeren. 
Na de Dorn-behandeling wordt geadviseerd een Breussmassage toe te passen om de wervelkolom beter te strekken. Bij acute letsels is het echter soms aangewezen eerst een Breussmassage te geven alvorens over te stappen naar een Dornbehandeling.

De Breussmassage is een tussenwervelschijfmassage die psychische, energetische en lichamelijke blokkades kan opheffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Johannesolie of St-Jansolie die diep in de wervels doordringt.


KINESIOTAPING en gebruik van 4XT tapingmethode
 
Deze tapingtechniek wordt enerzijds gebruikt ter preventie en behandeling van sportletsels, en anderzijds als therapeutisch en preventief hulpmiddel bij oa. houdingsafwijkingen, spieronevenwichten, verbeteren van de posturale controle,...


ADEMHALINGS-en ONTSPANNINGSTHERAPIE
                    Methode Dixhoorn

Is een methode voor het behandelen van klachten die het gevolg zijn van "gewone overspanning" en bijgevolg ver algemeen functioneren sterk verbeteren.
De behandeling bestaat vnl uit het aanleren van onstpanningsoefeningen die ervoor zorgen dat we terug functioneler gaan ademen (samenwerking borst-en buikademhaling).
vb. bij hyperventilatieklachten, overspanningsklachen, burn-out,...


DRYNEEDLING

Een patient met myofacsiale pijn heeft vaak last van stijfheid en acute of zelfs chronische spierpijn. Wanneer de spieren lange tijd gespannen blijven vormen zich triggerpoints. Het aandrukken van zo'n triggerpoint lokt dezelfde pijn uit die de patient waarneemt.
Dry needling is een behandelmethode waarbij de kinesietherapeut door middel van een speciale techniek je spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.


NEUROMOTORISCHE REVALIDATIE -BOBATH-THERAPIE                       bij volwassenen

Deze therapie richt zich voornamelijk op de revalidatie van volwassenen met een neurologisch letsel (vb. CVA, Parkinson, MS, dwarslaesies…). Hierbij wordt het neurologisch herstelproces zo optimaal mogelijk gestimuleerd zodoende een functioneel herstel te bewerkstelligen. Tijdens de sessies trachten we zoveel mogelijk normale bewegingspatronen uit te lokken. Daarvoor kunnen we verschillende behandelingstechnieken toepassen, afhankelijk van de individuele noden:

·       Behandeling van spasticiteit en het voorkomen van spierverkortingen: mobilisatie, stretchen, posture (vb spalken)
·       Spierversterking
·       Sensorische training
·       Conditietraining
·       Gangrevalidatie
·       Evenwichtstraining (statisch en dynamisch) en valpreventie
·       Coördinatietraining
·       Aanleren van transfers
·       Training van fijne motoriek
·       Training van dubbeltaken
·       Tips & tricks in de thuissituatie

Bobath-therapie: therapieconcept waarbij, mbv observatie en analyse van de patiënt, alle facetten van het dagelijks leven omvat worden. Als patiënt functioneert de persoon in een omgeving rond een bepaalde taak. In de Bobath-therapie richten we ons niet alleen op de persoon, maar ook op het aanpassen van de omgeving. Het concept legt de nadruk op actieve participatie: de patiënt leert zelf zijn probleemoplossend vermogen te trainen met behulp van facilitatie van de therapeut. Door de individuele benadering tracht het concept het proces van neuroplasticiteit te beïnvloeden.
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint