Behandelingen

ALGEMENE EN ORTHOPEDISCHE KINESITHERAPIE

Dit omvat algemene revalidatie na arm-en beenletsels, zoals voorste kruisbandreconstructies, plaatsing van protheses, herstel na botfracturen,...

Maar eveneens aanleren van oefeningen ter verbetering van evenwicht, coordinatie, houdingscorrectie, rugscholing,...


MANUELE THERAPIE

Hierbij gaan we na een grondig houdingsonderzoek, functiestoornissen zoveel mogelijk proberen op te heffen door gebruik te maken van mobilisatie-en manipulatietechnieken, manuele tracties en weke-delentechnieken.

DRY NEEDLING

Een patient met myofacsiale pijn heeft vaak last van stijfheid en acute of zelfs chronische spierpijn. Wanneer de spieren lange tijd gespannen blijven vormen zich triggerpoints. Het aandrukken van zo'n triggerpoint lokt dezelfde pijn uit die de patiënt waarneemt.

Dry needling is een behandelmethode waarbij de kinesitherapeut door middel van een speciale techniek je spieren aanprikt, zodat deze snel en langdurig ontspannen raken. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.


ADEMHALINGS-EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

Is een methode voor het behandelen van klachten die het gevolg zijn van "gewone overspanning" en bijgevolg het algemeen functioneren sterk verbeteren.

De behandeling bestaat vnl. uit het aanleren van ontspanningsoefeningen die ervoor zorgen dat we terug functioneler gaan ademen (samenwerking borst- en buikademhaling).

vb. bij hyperventilatieklachten, overspanningsklachten, burn-out,...


FASCIATHERAPIE

Binnen de fasciatherapie gaan we de patiënt benaderen op 4 verschillende domeinen. Hierdoor zijn we in staat om complexere problemen te doorbreken; 

 • lichaam: de zones in je lichaam die pijn doen en gespannen zijn, worden zacht en diep behandeld. Je gewrichten komen vrij en je bewegingskwaliteit en bewegingsvrijheid worden groter.
 • fysiologie:  inwerken op ons stresssysteem, pijn en doorbloeding in het lichaam. 
 • emotie: wat we voelen bepaalt vaak ons denken en doen; maar omgekeerd gaat ons denken ook ons gedrag en gevoel beïnvloeden. Binnen de fasciatherapie leer je deze mechanismen observeren en eventueel doorbreken.
 • levenslust: eigenheid en veerkracht leren terugvinden en opnieuw positiever in het leven staan

Om dit doel te bereiken maken we gebruik van volgende technieken:

 • manuele fasciale technieken: inwerken op het bindweefsel van je lichaam
 • perceptietraining: zowel in rust als in beweging je lichaam leren ervaren en sturen
 • bewegingseducatie: begeleiding bij trage en globale bewegingen om terug tot en normaal bewegingspatroon te komen
 • overleg voor, tijdens en na de behandeling

PRE- en POSTNATALE KINESITHERAPIE

Prénatale kinesitherapie bestaat uit drie voorbereidende individueel gegeven lesjes:

-les 1: algemene uitleg over de arbeid en de bevalling- aanleren van aangepaste ademhalingstechnieken

-les 2: algemene uitleg over bekkenbodem, het knipje en bekkenbodemproblematieken - aanleren van bekkenbodemoefeningen in verschillende houdingen

-les 3: les samen met partner, herhalen van de ademhalingstechnieken - aanleren van verschillende arbeidshoudingen- aanleren van perstechniek

 Postnatale kinesitherapie

-herhalen en verder opbouwen van de bekkenbodemoefeningen

-opbouwen van buikspieren-bilspieren-beenspieren

-aanleren van algemene rugstabilisatie

-aanleren van adequate hef-en tiltechnieken

-algemene reconditionering


MANUELE LYMFEDRAINAGE AD MODUM LEDUC en VODDER

Manuele lymfedrainage is een zachte massagetechniek met als doel de circulatie van lymfevocht doorheen het intacte lymfesysteem en aanmaak van secundaire lymfebanen te gaan stimuleren.

BANDAGEREN MET COBANBANDEN EN SILWRAPS

Deze bandagetechnieken worden gebruikt om bijkomend na een manuele lymfedrainage de omvang van een arm of een been met oedeem zo snel en efficient mogelijk te gaan reduceren.

(aankoop Silwrap via www.caroskin.com/nl )


ONCOLOGISCHE REVALIDATIE NA MASECTOMIE MET OF ZONDER OKSELKLIERONTRUIMING

Naast het toepassen van manuele lymfedrainages, wordt getracht het littekenweefsel zo soepel mogelijk te maken en fibroseringen tegen te gaan dmv diepe bindweefseltechieken en gebruik van LPG therapie. Het aanleren en uitvoeren van mobiliserende oefeningen zorgt ervoor dat de arm-en rompmobiliteit zoveel mogelijk wordt hersteld.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een aangepast oefenprogramma op te stellen teneinde de algemene uithouding na chemotherapie en bestralingen te verbeteren.

RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE

Door middel van auscultatie, autogene drainage, ademhalingsoefeningen en expectoratietechnieken worden patiënten met aandoeningen van de luchtwegen zoveel mogelijk ontlast.

Bij baby's en kleine kinderen worden bijkomend neusspoelingen uitgevoerd met fysiologisch serum teneinde de bovenste luchtwegen zo vrij mogelijk te maken.


VESTIBULAIRE KINESITHERAPIE

Voor patienten met klachten van Benigne Positionele Vertigo (BPV) en andere evenwichtsstoornissen worden dmv een aantal erkende valmanoeuvres en habituatie-oefeningen klachten zoals duizeligheid en misselijkheid verholpen.

CARDIALE REVALIDATIE

Na een hartingreep wordt eerst en vooral aandacht gegeven aan het terug aanleren van een correcte ademhalingstechniek. Nadien worden houdingscorrigerende oefeningen aangeleerd en een individueel opbouwend programma overlopen teneinde de algemene uithouding en conditie te verbeteren.

DORN-EN BREUSS WERVEL- EN MASSAGETHERAPIE

De Dorntherapie is een zachte wervel- en gewrichtsbehandeling, die klachten die voortkomen uit scheefstaand van bekken en wervels op een éénvoudige manier oplost. Dmv het geven van een manuele therapeutische druk in combinatie met een dynamische been-of armbeweging van de patiënt worden de posities van wervels en gewrichten gecorrigeerd. Daarnaast wordt er heel veel belang gehecht aan het aanleren van thuisoefeningen die de patiënt dagelijks voor het slapengaan dient uit te voeren. 

Na de Dorn-behandeling wordt geadviseerd een Breuss-massage toe te passen om de wervelkolom beter te strekken. Bij acute letsels is het echter soms aangewezen eerst een Breuss-massage te geven alvorens over te stappen naar een Dornbehandeling.


De Breuss-massage is een tussenwervelschijfmassage die psychische, energetische en lichamelijke blokkades kan opheffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Johannesolie of St-Jansolie die diep in de wervels doordringt.


ERGON FASCIA / ZACHT WEEFSEL MOBILISATIETECHNIEK

Door gebruik te maken van de ERGON tools zijn we in staat om extreem gevoelige myofasciale zones vast te stellen en  de beweeglijkheid en ROM van de gewrichten te herstellen door losmaking van verklevingen, herstel van normaal glijden van fasciale lagen en verminderen van spierspasmen en pijn. 

Enkele voorbeelden:

 • losmaken van littekenweefsel
 • stimulatie van collageenvezels
 • herstel van elasticiteit van bind-spierweefsels
 • stimulatie van de bloedtoevoer in de pijnlijke zones
 • verbeteren van de lymfestroom en veneuze terugstroom
 • verminderen van pijn en spierspasmen
 • algemeen versnellen van het genezingsproces na trauma
 • gericht behandelen van tendinose / overbelastingsletsels
 • ...

KINESIOTAPING EN GEBRUIK VAN DE 4XT TAPINGMETHODE

Deze tapingtechniek wordt enerzijds gebruikt ter preventie en behandeling van sportletsels, en anderzijds als therapeutisch en preventief hulpmiddel bij oa. houdingsafwijkingen, spieronevenwichten, verbeteren van de posturale controle,...

LPG THERAPIE

LPG is een toestel dat ontwikkeld werd voor toepassingen binnen de endermologie (behandeling van het bindweefsel).

De LPG behandelkoppen zorgen voor een natuurlijke reactivering van het metabolisme door gebruik te maken van een dubbele stimulering van enerzijds weefsels en anderzijds de cellen. De integriteit van de weefsels wordt behouden.

LPG kan gebruikt worden voor volgende behandelingen:

-als onderdeel van een kinesitherapeutische behandeling :

 • patiënt wordt behandeld op kiné-voorschrift van de arts en krijgt de officiële terugbetaling van mutualiteit
 • de behandeling duurt max 30' -45'-60' afhankelijk van de goedgekeurde pathologie door de mutualiteit
 • behandeldoelen:

                    - behandeling van littekenfibrose 

                    - behandeling van lymfe oedeem

                    - behandeling van veneuze insufficiëntie 

                          (oedeem, zware benen, spataders)

                    - osteo-musculaire behandelingen

                           (spierspanningen, artrose, verstuikingen,

                           gevolgen van immobilisaties, postoperatieve 

                           mobiliteit verbeteren, spiercontracturen, 

                           tendinitis, fibromyalgie)


-als "plastische" kinesitherapeutische behandeling:

 • patiënt betaalt per sessie of koopt een 10 beurtenkaart aan bij de kiné zelf, een doktersvoorschrift is niet nodig-tevens krijgt men ook wel geen terugbetaling van de mutualiteit.  Patienten die wensen, kunnen een factuur van de behandelingen vragen aan de kiné.
 • de behandeling duurt 30' of 45' afhankelijk van het type behandeling.
 • behandeldoelen:

                        - afslanken (vetopslag verminderen)

                        - gladmaken

                        - verstevigen

                        - vormgeven

 • toepassingen:

                        - anti-age versteviging: behandeling van      

                          rimpels

                        - behandeling van cellulitis

                        - afslanking


(meer info op www.lpgbenelux.com)

                             


WINBACK TECARTHERAPIE

Sinds januari 2015 hebben wij een WINBACK-toestel aangekocht, dit om onze manuele behandelingen een extra impuls te geven en te optimaliseren voor een sneller herstel! 

Voor meer info, vraag aan je kiné of  www.winback.com


            


Behandelingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x